Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Khởi đầu năm Ất Mùi

Chúc mừng năm mới 2015! Happy New Lunar Year 2015!


Năm mới đến ở cầu Nhật Tân.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét