Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Đền thờ Hồ Chủ Tịch - Tản Viên Ba VìĐường lên Đền
Tham khảo thêm bài viết:

Đường lên Đền
Trong Điện thờ

Gương mặt rang ngời lên Đền Bác (Chụp khi cả hai cùng dịch chuyển)
Hôm nay 21 tháng 7 âm lịch ngày giỗ Chủ tịch Hồ chí Minh
Mọi người thành kính dâng hương
Lối lên Đền

Cổng Đền dưới chân núi.

Đền Thượng - Núi Tản Viên - Ba Vì

Một ngày tuyệt vời trên Núi Tản
Đền Thượng nơi thờ Thánh Tản
Nhìn từ Đền Mẫu sang bên Núi thờ Chủ Tịch
Cổng Lên Đền Thượng dưới chân núi Tản
Bác Thắng trên Đền Mẫu

Tham khảo thêm bài viết:

Và những ảnh khác chụp trong lần đi này:

http://www.facebook.com/album.php?aid=35551&id=100001149566246&l=5b1c124573