Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Back to lands where ancestors startup - Trở lại vùng đất Tổ.

 Đường rộng thênh thang vào Đền Hùng

 Cổng lên Đền Hùng


 Gác chuông Đền Hạ

 Tấm bia ghi lời Bác Hồ căn dặn hậu sinh

 Nơi đặt tấm bia đá

 Đền Thượng

 Giếng Rồng

 Giếng Rồng

 Đền Giếng

 Nơi lưu lại tấm ảnh tạc đá Bác Hồ căn dặn các chiến sỹ 


Phong Lan Đền Hùng