Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Ba Vi Resort

Lên thăm Ông Sơn Tinh
Sao các cậu leo kém vậy?
Đền Hạ
Trở lại Ba Vì
Tay máy trẻ cũng là người đam mê ảnh (nếu gặp lần nửa sẽ mời ngồi cùng bàn)
Nhà thờ đổ nát từ thời Pháp thuộc
Trên sự rêu phong là ý tưởng sáng tác của các bạn trẻ
Cũ và mới, sự thể hiện cho một phong cách
Hối hả làm việc
Vất vả làm nghề
Mây núi Ba Vì (chụp từ Ba Vì Resort)
Hàng khủng
Bãi xe
Bác chụp rung em tuốt mãi mới tạm nhìn được
Rừng thông cửa Resort
Quán ngoài trời của Ba Vì Resort
Nhà hàng Xạ Hương
Bể Bơi
Ăn vạ (Tặng cả ba bạn trẻ)
Đường TL87a qua Ba Vì Resort