Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Đền Sóc và Tượng đài Thánh Gióng

Phật Tổ Như Lai
Tượng Đài Thánh GióngCánh Hoa Bìm Bịp trên nhánh lá Keo Tai Tượng

Loạt ảnh bên Hồ Đồng Quan

Chụp ảnh trước ngày cưới của đôi trẻĐường lên Tượng đài Thánh Gióng


Chiếu nghỉ Bát giác (Tám hướng) đối diện Tượng Đài

Phật Tổ

1 nhận xét: